ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ MARIE BLANCHE

Ζανέτ Διανέλου: θυγατέρα της Marie Blanche Σαρίκα

Νίκη Τσιρώνη: Ιστορικός – βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Εταίρος βυζαντινών σπουδών, Centre for Hellenic Studies, Harvard University, Washington D.C. – Επισκέπτρια καθηγήτρια βυζαντινών σπουδών Simon Fraser University | Vancouver CA.

Μάνος Δημητρακόπουλος: Νομικός, ιδρυτής και διευθυντής της Εταιρείας Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού | Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

Catherine Velissaris: Σπούδασε νομικά στο Paris II με εξειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία. Ίδρυσε το Λογοτεχνικό Τμήμα και το ελληνογαλλικό Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης (CTL) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Γιώργος Θ. Καλόφωνος: Ιστορικός – βυζαντινολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών | Πρόεδρος της Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας.

Ιωάννης Πετρόπουλος: Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης, Επίτιμος Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard Ελλάδος.

Βερονίκ Μάγκνες: Video artist και φωτογράφος | ιστορικός βιβλίου και ειδήμων συντήρησης, σχεδιασμού και μέσων. Ιδρυτικό μέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας ΑΙΝΟΣ. Υπεύθυνη της συλλογής της βιβλιοθήκης Marie Blanche.