ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

002 PAGE 003

Η συλλογή των βιβλίων της Marie Blanche Σαρίκα περιέχει έργα λογοτεχνίας, ποίησης, φιλοσοφίας και τέχνης σε πέντε γλώσσες.

Η αρχική συλλογή εμπλουτίστηκε με μεγάλο μέρος της Βιβλιοθήκης του Arcadia Center for Balkan, Mediterranean and Greek Studies. Η συλλογή αυτή ονομάστηκε “The Turner-Sanders Collection”, και τα περισσότερα από τα βιβλία της αφορούν στη βυζαντινή λογοτεχνία, ιστορία και τέχνη.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές βιβλίων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συλλογής.

Λεπτομερής κατάλογος όλων των βιβλίων θα είναι σύντομα στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με στοιχεία για την προέλευση και το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου.

Ο κατάλογος βιβλίων εμπλουτίζεται, διορθώνεται και θα αναρτηθεί πλήρης σύντομα.